پروژه کامل رویت شامل مدل 3 بعدی فرم و نقشه های های معماری با موضوع فرودگاه

پروژه کامل رویت شامل مدل 3 بعدی فرم و نقشه های های معماری با موضوع فرودگاه

پروژه کامل رویت شامل مدل 3 بعدی فرم و نقشه های های معماری با موضوع فرودگاه

تصاویر این پروژه درر ادامه آورده شده است

http://www.upsara.com/images/tb7i_shot_2017-04-11_04;01;05.jpg

http://www.upsara.com/images/25j2_shot_2017-04-11_04;01;25.png

http://www.upsara.com/images/pmov_shot_2017-04-11_04;01;42.png

http://www.upsara.com/images/8y5f_shot_2017-04-11_04;02;04.png

http://www.upsara.com/images/o1xc_shot_2017-04-11_04;03;01.png

http://www.upsara.com/images/iy7z_shot_2017-04-11_04;03;17.png

http://www.upsara.com/images/x20_shot_2017-04-11_04;03;32.png

 

http://www.upsara.com/images/cqzx_shot_2017-04-11_04;03;44.png

http://www.upsara.com/images/dsxx_shot_2017-04-11_04;03;57.png

تبدیل فایل رویت به فایل اتوکد یا پی دی اف یا ابی جی کار سختی نیست برای آشنایی با نحوه اکسپورت گرفتن نقشه ها به فایل اتوکد و مدل 3بعدی اینجا کلیک نمایید