پروژه کامل رویت شامل مدل 3 بعدی فرم و نقشه های های معماری با موضوع اداری شماره 4

پروژه کامل رویت شامل مدل 3 بعدی فرم و نقشه های های معماری با موضوع اداری شماره 4

پروژه کامل رویت شامل مدل 3 بعدی فرم و نقشه های های معماری با موضوع اداری  شماره 4

تصاویر این پروژه درر ادامه آورده شده است

http://www.upsara.com/images/irqe_shot_2017-04-11_03;52;46.png

http://www.upsara.com/images/ify1_shot_2017-04-11_03;52;54.png

http://www.upsara.com/images/42d0_shot_2017-04-11_03;53;15.png

http://www.upsara.com/images/edxw_shot_2017-04-11_03;53;29.png

http://www.upsara.com/images/hfeh_shot_2017-04-11_03;53;41.png

http://www.upsara.com/images/lwbw_shot_2017-04-11_03;53;46.png

http://www.upsara.com/images/ko2k_shot_2017-04-11_03;54;18.png

http://www.upsara.com/images/dtt0_shot_2017-04-11_03;54;33.png

http://www.upsara.com/images/l54t_shot_2017-04-11_03;54;47.png

http://www.upsara.com/images/nifr_shot_2017-04-11_03;55;05.jpg

http://www.upsara.com/images/owdy_shot_2017-04-11_03;54;56.png

http://www.upsara.com/images/o4e8_shot_2017-04-11_03;55;37.png

http://www.upsara.com/images/kqgs_shot_2017-04-11_03;56;27.png

تبدیل فایل رویت به فایل اتوکد یا پی دی اف یا ابی جی کار سختی نیست برای آشنایی با نحوه اکسپورت گرفتن نقشه ها به فایل اتوکد و مدل 3بعدی اینجا کلیک نمایید